Oldal kiválasztása

Rólunk

Infinity Padel Pálya

Budaörsön a Decathlon áruház mellett 2 db szabadtéri Infinity panorámás padel pályát hoztunk létre és üzemeltetünk. A padel pályákat a Spanyol JUBO cég építette, a pályák kialakítása jelenleg egyedülálló Magyarországon. A padel pályák frekventált helyen, a Jégpálya sátor mellett, mégis kellemes környezetben állnak, a parkolás ingyenes. A kellemes kikapcsolódást a sport büfénk teszi teljessé.

Padel - Infinity pálya

Padel Club

A Padel Clubot a sport és a játék szeretete miatt hoztuk létre, célunk hogy a régió egyik meghatározó közösségi szabadidős helye legyen. Padel pályáinkon az örömteli kikapcsolódást, a játék felemelő érzését és a sikereket tapasztalhatják meg a hozzánk érkezők. Minden korosztály részére kifejezetten ajánljuk ezt a közösségi mozgásformát az egészsége megtartása érdekében!

Padelező csaj

házirend – new padel club budaörs

A Házirend célja, hogy meghatározza a New Padel Club Budaörs (továbbiakban: Club szolgáltatásainak igénybevétele során tanúsítandó alapvető viselkedési szabályokat, továbbá előírja a Club rendeltetésszerű használatára, állapotának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló, más szabályzatokban nem rögzített követelményeket. A Club területén tartózkodó vendégek számára az itt leírt szabályok betartása kötelező. Az a személy, aki a Club Padel pályáját lefoglalja vagy más szolgáltatását igénybe veszi, elfogadja az itt felsorolt szabályokat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. A Club üzemeltetője a New Padel Kft. (székhelye: 1126 Budapest, Dolgos utca 3..; cégjegyzékszáma: 01-09-426950, képviseli: Szörényi Attila és Gál András ügyvezetők) A Házirend be nem tartása annak súlyától függően pályahasználattól való eltiltást vagy a Club területéről időlegesen vagy véglegesen történő kitiltást vonhat maga után! 

A létesítmény használata 

 1. A Club működésének célja a magas minőségű sportélmény biztosítása vendégei számára, ezért nem megengedett semmilyen viselkedés, amely zavarhatja a többi vendéget a játék élvezetében. A Club területén nem lehet hangosan zenét hallgatni, kiabálni, szurkolni. 
 2. A Club hétfőtől vasárnapig 7 és 22 óra között van nyitva, létesítményeit ekkor lehet használni, egyes szolgáltatások igénybevételére azonban a fenntartó eltérő nyitvatartást is megállapíthat. 
 3. A Club egész területén csak az arra kijelölt helyen engedélyezett a dohányzás. A Padel pályák közelében szigorúan TILOS! 
 4. A Club létesítményeit ittas vagy kábítószer hatása alatt levő személy nem használhatja.
 5. A Club területén 6 év alatti gyermek csak kísérővel tartózkodhat. 
 6. A Clubban padelezni kizárólag a sporttevékenységnek megfelelő felszerelésben lehet. Felső és alsó ruházat viselése kötelező a Club területén az öltöző kivételével. 
 7. A Club használata során a rendet, a tisztaságot, a helyiségek és létesítmények állapotát meg kell őrizni, a higiénikus környezetet fenntartani. Szemetet a szeméttárolóba dobni.
 8. A Club helyiségeit, felszerelési tárgyait rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 
 9. Károkozás, rongálás – akár szándékos, akár véletlen – esetén a károkozó, rongáló a kárt köteles megtéríteni. 
 10. A rongálással vagy más módon okozott kárt a károkozónak meg kell térítenie. 
 11. A Club szolgáltatásait mindenki a saját felelősségére veheti igénybe. Esetleges balesetekért, sérülésért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal. 
 12. A Club területén balesetet szenvedett személyek részére történő elsősegély nyújtásához egészségügyi doboz áll rendelkezésre. Minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. 
 13. A Club területén elveszített tárgyakért a Club felelősséget nem vállal. 
 14. A Club területén talált, mások által valószínűsíthetően elvesztett tárgyakat a recepción kell leadni. 
 15. A recepción leadott talált tárgyakat a Club munkatársa kérésre megmutatja és azt tulajdonosa elviheti. 
 16. Az üzemeltető engedélye nélkül a Club területén tilos a kereskedelmi tevékenység, a reklám, illetve másokról egyértelmű hozzájárulásuk nélkül hang és képanyag készítése. 
 17. A Club területén működtetett büfében a vendégek saját enni- és innivalót nem fogyaszthatnak. 
 18. A Club területére szervezett rendezvény esetére a szervező és a fenntartó eltérő szabályokban is megállapodhatnak. 
 19. Amennyiben a Club területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel), akkor a felvételen szereplők a reklámanyagon megjelenésükkel összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphetnek fel. A reklám anyagban a Club csak akkor tüntetheti fel a felvételen szereplő nevét, ha ehhez kifejezetten hozzájárul. 
 20. A Club területén lévő padel pályáknál a játékosok, a lámpákat maguk után fel és lekapcsolják. 
 21. A Club területén vagyonvédelmi céllal kamerás megfigyelő rendszer működik. A Club Adatkezelési tájékoztatója elolvasható a recepción és a Club honlapján ( www.newpadel.hu)
 22. A Club és vendégei közötti szerződéses kapcsolatra vonatkozó Általános szerződési feltételek elolvashatóak a Club honlapján ( www.newpadel.hu). A padelpálya használata pont alatt.
 23. A padelpálya használata a Club honlapján (https://newpadel.hu/kapcsolat/) keresztül történő előzetes telefonos foglalás után lehetséges vagy a playtonic rendszeren keresztül. A foglaláshoz egyszeri regisztráció szükséges, melyben kötelesek megadni a pályát bérlő játékos nevét és elérhetőségét(email cím, telefonszám). 
 24. A pálya használatának megkezdése előtt a játékosnak jelentkeznie kell a recepción. A fizetés online, a pálya foglalással egy időben történik vagy készpénzzel, bankkártyával a pályára lépés előtt. A több alkalomra szóló bérlet tulajdonosa pedig jelzi érkezését és egyezteti melyik pályát veheti igénybe. 
 25. Egy padel pálya bérlése esetén a bérlőn kívül legfeljebb 8 személy jogosult a Club területén tartózkodni. Amennyiben a teniszpálya bérlőjéhez ennél több személy kíván a Club területén tartózkodva játékostársként, kísérőként vagy nézőként csatlakozni, ehhez a Club hozzájárulását kell kérnie a recepción keresztül. 
 26. A padel pálya használata során az előre bérelt időszak vége előtt 1 perccel már a következő bérlő számára makulátlan állapotban át kell tudni adni a pályát.. 
 27. A pályát csak játékra alkalmas állapotban lehet használni. 
 28. A játékot óra 59kor(vagy 29kor) az igénybe vett eszközöket helyükre téve kell hagyni. 29. A megkezdett játék 59(29) percen túli hosszabbítása csak abban az esetben lehetséges, ha a következő órára nincs foglalás. Ebben az esetben ugyanúgy kell eljárni, mint ha új foglalásra érkeztek volna a játékosok, vagyis a második óra megkezdése előtt az online foglalási rendszerben vagy a recepción a pályadíjat rendezni kell. 
 29. A pályát csak padelezésre lehet használni. 
 30. A pályára kerékpárt, babakocsit és állatot bevinni tilos. 
 31. A pálya berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően lehet használni. 

Bérleti díj 

 1. A padel pálya egy alkalomra vonatkozó használatának a bérleti díját az alábbiak szerint határozzuk meg: Hétköznap:7:00-11:00, 15:00-22:00 és 11:00-15:00 között, Hétvégén és ünnepnapokon egész nap 7:00-22:00 között: 
 2. A padel pálya az adott idősávra szóló bérlettel vagy az idősávnak megfelelő pályadíj megfizetése után vehető igénybe. 
 3. Minden megkezdett óra után ki kell fizetni a teljes óradíjat, az idősáv szerint érvényes díjszabásnak megfelelően. 
 4. A Club bérletet is árusít, mely kizárólag az előzetesen meghirdetett szezonidőtartam alatt, adott nap, adott idősávjában érvényes. 
 5. A bérlet kinyomtatásra kerül és használatakor mindig be kell mutatni a recepción. 
 6. A bérletet nemcsak a megvásárlója használhatja fel, azt átruházhatja. 
 7. A bérletet vásárlónak foglalást követően ki kell fizetni. Ütközés esetén a foglalását korábban közlő élvez elsőbbséget. 
 8. A bérlet megvásárlása esetén lehetőség van a visszaváltására, mielőtt azt első alkalommal felhasználták volna. 
 9. A foglalás lemondása legkésőbb 24 órával a tervezett pályahasználat megkezdése előtt lehetséges. 
 10. 24 órán belül lemondott vagy egyáltalán le nem mondott alkalom esetén csak az jelent mentességet a bérleti díj megfizetése alól, ha más személy igénybe veszi a pályát az idősávban és ki is fizeti a díjat. 
 11. Az időben (24 órával korábban) lemondott bérletes alkalom felhasználására az adott szezonon belül van lehetőség. A pótlást a bérlet idősávjától eltérő időpontban foglalt alkalommal is le lehet játszani, de amennyiben ez drágább idősáv, a különbözetet ki kell fizetni. 

 

Kérjük, hogy a Házirend utasításait szíveskedjenek betartani és nyugodtan forduljanak felvilágosításért, segítségért a Club munkatársaihoz. 

 

Jó játékot és kellemes időtöltést kívánunk minden kedves vendégünknek!